Kup część
Wybierz swój samochód
Marka
Model
Typ
Jesteś tutaj:

ZWROTY, WYMIANY, REKLAMACJE

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zakupionych części, wymiany niepasujących oraz reklamacji wad zamontowanych już części.

Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedzi na inne pytania związane z wymianą części, reklamacją lub konsumenckiem prawem odstąpienia od umowy, prosimy przesłać je do nas na adres [email protected]

 

UWAGA - ważne informacje!

 • Wszelkie informacje na temat statusu odstąpienia od umowy  lub wymiany części, zwrotu środków z tytułu anulowanych bądź zwracanych zamówień udzielane są wyłącznie pisemnie pod adresem e-mail: [email protected],
 • Informacje na temat statusu zgłoszonej reklamacji udzielane są wyłącznie pisemnie pod adresem e-mail: [email protected]
 • Zgodnie z zasadami dobrej praktyki w zakresie napraw pojazdów z wykorzystaniem części zamiennych przed próbą ich montażu należy zawsze dokonać uważnego porównania aktualnie zamontowanych elementów, przeznaczonych do wymiany z dostarczonymi produktami zamiennymi. Należy pamiętać, iż jesteśmy sklepem specjalistycznym, oferującym części zamienne, a nasza pomoc w doborze poszukiwanych części odbywa się zdalnie, w oparciu o wszystkie oficjalne dane i specyfikacje producentów części. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (sprzedaż na odległość) nie jesteśmy w stanie zweryfikować fizycznie, czy dostarczona część, której zastosowanie do konkretnego modelu auta deklaruje jej renomowany producent faktycznie nie pasuje do danej, indywidualnej wersji pojazdu oraz ew. przyczyn takiej sytuacji. 
 • W przypadku zakupu towaru przez Klienta będącego przedsiębiorcą zastosowania mają ogólne zasady Kodeksu Cywilnego.

 

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy - rezygnacja z zakupu

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru nie później niż w terminie 14 dni na adres: iParts Sp.z o.o., ul. Staniewicka 22, 03-310 Warszawa. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest jako załącznik nr 1.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
 4.  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy zawierające m.in. informacje o sposobie i terminie wykonywania odstąpieni od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienie które ponosi konsument stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

Uwaga!
Zwrot lub wymiana niepasujących części zostanie przyjęty przez nasz magazyn jeżeli:

 • odsyłana część nie będzie montowana (będzie nie używana, bez jakichkolwiek śladów montażu),
 • produkt będzie kompletny i nieuszkodzony,
 • zwracana część będzie w niezniszczonym, bez jakichkolwiek opisów, podpisów i nie oklejonym żadną dodatkową taśmą bezpośrednio na pudełku bez dodatkowych zabezpieczeń, jakimikolwiek naklejkami etc,
 • opakowanie będzie znajdowało się w dodatkowym, ochronnym pudełku/kartonie do wysyłki (trzeba zwrócić uwagę aby części ciężkie i delikatne nie przemieszczały się, a całość była unieruchomiona), aby chronić produkt i jego oryginalne opakowanie podczas transportu,
 • odsyłany towar będzie dostarczony do nas z Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy


W celu usprawnienia obsługi odstąpienie od umowy należy zgłosić uprzednio e-mailem na adres [email protected]

Prawo odstąpienia od umowy  przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy.

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wymiana niepasujących części na właściwe

Wszystkie części dobierane są przez naszych konsultantów na podstawie oryginalnych katalogów producentów części, numerów fabrycznych danego pojazdu i numerów VIN każdego auta. W niektórych samochodach w wyniku modyfikacji fabrycznych, bądź wtórnych - np. napraw serwisowych, powypadkowych, różnego typu przeróbek etc. dostarczona część zamienna może nie pasować, różnić się od zużytej w sposób uniemożliwiający jej montaż. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie, a my dokonamy ponownej weryfikacji i wymienimy niepasujący towar na inny. Należy pamiętać, iż towar taki może zostać do nas zwrócony lub zamieniony na inny tylko w ciągu 14 dni od dnia odbioru paczki przez Klienta (w przypadku uzyskania zgody sklepu na warunkową zamianę części po upływie 10 dni, zastrzegamy w takich przypadkach możliwość potrącenia części środków z tytułu kosztów obsługi zwrotu), bezwzględnie nie może nosić jakichkolwiek oznak montażu lub użytkowania, każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany; dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym z załączonym formularzem zwrotów. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymiany/zwrotu część nie zostanie przyjęta. 

Uwaga!

Zgodnie z zasadami dobrej praktyki w zakresie napraw pojazdów z wykorzystaniem części zamiennych przed próbą ich montażu należy zawsze dokonać uważnego porównania aktualnie zamontowanych elementów, przeznaczonych do wymiany z dostarczonymi produktami zamiennymi. Odstąpić od umowy lub wymiany towaru (bez względu na przyczyny) można dokonać wyłącznie pod warunkiem, że nie był on używany ani montowany. Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany, tak aby ani on, ani jego oryginalne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe wysłanie towaru odpowiedzialny jest nadawca. Warunkiem przyjęcia przez nasz magazyn odsyłanych części jest wypełniony kompletnie formularz odstąpienia od umowy lub formularz wymiany, znajdujący się do pobrania poniżej. Koszty dostawy zwracanej, poprawnie dobranej przez naszych konsultantów części, na podstawie oryginalnych danych fabrycznych pojazdu pokrywa Klient.  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz wymiany

Zwrot kaucji za wymontowany rdzeń towaru kaucjonowanego

Zwrot wymontowanych części kaucjonowanych (tzw. rdzeni) podlegających programowi regeneracji w celu odzyskania uiszczonej z tego tytułu kaucji odbywa się na koszt nadawcy i musi zostać dokonany w oryginalnym opakowaniu, w którym dostarczono część nową do wymiany. Zwrot kaucji uiszczonej przy zakupie części nowej następuje wyłącznie w chwili uznania przyjęcia zwracanego rdzenia, czyli starej części przez producenta nowej części, czyli po decyzji rzeczoznawców producenta, czy zwracany rdzeń nadaje się do regeneracji. Termin zwrotu kaucji przez producenta to najczęściej 14-31 dni, chociaż zdarzają się dłuższe. W tym czasie środki zostają zwrócone na konto bankowe wskazane przez Klienta dokonującego zwrotu wymontowanych, zużytych podzespołów (tzw. rdzeni). Sklep nie ma żadnego wpływu na termin przyjęcia rdzenia towaru kaucjonowanego przez producenta.

Warunkiem zwrotu kaucji przez producentów części biorących udział w programie wymiany części kwalifikujących się do regeneracji jest ich wypracowanie – naturalne zużycie tych podzespołów. Zniszczenia mechaniczne (np. gwintów, złamania, rozwiercenia, wyrwania integralnych elementów rdzeni, wygięcia etc) lub braki ich integralnych elementów dyskwalifikują wymontowane części do zwrotu kaucji przez producentów i nie są przyjmowane. W celu odzyskania kaucji należy obowiązkowo załączyć do wymontowanego rdzenia kompletnie wypełniony, poniższy formularz zwrotu towaru kaucjonowanego.

Reklamacja na podstawie gwarancji producenta za pośrednictwem sklepu

W przypadku reklamacji  na podstawie gwarancji producenta za pośrednictwem sklepu należy zapoznać się z niniejszymi informacjami, które szczegółowo opisują proces reklamacji naszego sklepu.

Procedura reklamacji części wygląda następująco:

 1. Dokonujemy obowiązkowego zgłoszenia reklamacji na adres e-mail [email protected], podając dokładny numer części oraz numer dokumentu zakupu, z którego pochodzi uszkodzony produkt i opis usterki produktu.
 2. Szczegółowo i kompletnie wypełniamy formularz reklamacji dostępny niżej do pobrania pamiętając o pieczątkach podmiotu dokonującego naprawy.
 3. Zabezpieczamy produkt do wysyłki. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.
 4. Załączamy do paczki kompletnie uzupełniony formularz reklamacji, kopię dokumentu zakupowego reklamowanej część i przesyłamy na adres: Dział Reklamacji, NoweCzesci.pl, ul. Staniewicka 22, 03-310 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA JAKOŚCIOWA”.


Wadliwy towar powinien zostać dostarczony wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu. W przypadku reklamacji części pakowanych/sprzedawanych w kompletach lub wymienianych parami – zgodnie z obowiązującymi procedurami naprawczymi takich jak np.: amortyzatory, tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe, klocki, szczęki hamulcowe, zestawy naprawcze rozrządu, komplety sprzęgła etc. niezbędne jest dostarczenie do reklamacji par lub kompletów w jakich została sprzedana.

Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki wraz z dowodem zakupu i kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym przez nasz magazyn serwisowy mieszczący się w Warszawie.

Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika, a następnie przekazany do ekspertyzy rzeczoznawców danego producenta.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynika z dokumentu gwarancyjnego, a jeżeli nie został tam określony wynosi 14 dni. Wszystkie produkty przekazywane są do ich importera lub bezpośrednio do producenta danego produktu, jeżeli serwis producenta/importera stwierdzi, że naprawa produktu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres wykonania obowiązków gwarancyjnych może zostać dodatkowo wydłużony o ten czas – jednak o samym rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie powiadomiony w terminie wynikającym z dokumentu gwarancyjnego, a jeżeli nie został tam określony w terminie 14 dni. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

W przypadku braku dostępności reklamowanego produktu może on zostać wymieniony na model o takich samych bądź lepszych parametrach, takiego samego bądź innego producenta. O wymianie produktu na inny model Klient zostanie poinformowany przez sklep drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Należy pamiętać, że uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

 • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne,
 • plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu,
 • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej,
 • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją/montażem dokonanym w miejscu innym niż specjalistyczny warsztat samochodowy (brak dokumentu potwierdzającego montaż w takim warsztacie),
 • usterka spowodowana jest użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.


Odpowiedzialność sklepu jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje gwarant.

Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

Uwaga!
W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji powinno zostać zgłoszone na adres [email protected]

 • dostarczeniu/przesłaniu reklamowanego produktu z kopią dowodu zakupu i kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym, dostępnym do pobrania na dole niniejszej strony.


Składając zamówienie Klient akceptuje powyższe procedury reklamacji.

Reklamacja z tytułu rękojmii 

Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem , za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres [email protected] lub drogą pocztową na adres NoweCzesci., Dział Reklamacji, w Warszawie.

W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba ze sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni –od daty wpływu reklamacji- Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.

 

Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacja przesyłki uszkodzonej mechanicznie w transporcie lub zgłoszenie braków

Dostarczony towar powinien być sprawdzony przy odbiorze.

Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli stwierdzą Państwo, że posiada on braki lub został uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego i pozostawienia Państwu jego duplikatu oraz o niezwłoczny kontakt z naszą infolinią pod numerem 22 266 84 58 oraz zgłoszenie szkody pod adresem: [email protected] w celu rozwiązania problemu. Spisanie protokołu musi nastąpić w dniu otrzymania dostawy.  Brak sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera , pomimo dostrzeżenia uszkodzeń w opakowaniu towaru, może utrudnić klientowi dochodzenia roszczenia odszkodowawczego.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego paczki prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz odesłanie do nas jego oryginału z uszkodzoną paczką (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy!) i niezwłocznie zawiadomić nas o tym fakcie. 

UWAGA! WARUNKI UZNANIA SZKODY:

 1. Zażądanie w dniu odbioru paczki od kuriera lub firmy kurierskiej sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody i zatrzymanie oryginału.
 2. Poinformowanie Działu Obsługi Klienta sklepu o uszkodzeniu paczki w transporcie,
 3. Niezwłoczne odesłanie powrotne uszkodzonej paczki razem z oryginałem sporządzonego protokołu szkodowego.


Protokół szkody wydawany przez kuriera jest jedynym dokumentem na podstawie, którego sklep może uznać zasadność reklamacji.

Przy rozpatrywaniu tego typu zgłoszenia bardzo pomocne są zdjęcia z widocznym uszkodzeniem produktu oraz zdjęcia opakowania zewnętrznego, przesłanie ich do nas, pozwoli na sprawniejsze załatwienie sprawy.

Uszkodzony produkt należy odesłać wraz z oryginałem poprawnie wypełnionego z kurierem protokołu szkody na adres naszego magazynu powołując się przy tym na uprzednio dokonane zgłoszenie telefoniczne do Biura Obsługi Klienta sklepu. Po otrzymaniu przesyłki przez nasz magazyn produkt jest sprawdzany pod kątem opisanego uszkodzenia po czym sklep zgodnie z żądaniami Klienta zamawia nowy egzemplarz produktu bądź zwraca koszty jego zakupu. Termin załatwienia reklamacji w przypadku wymiany produktu jest uzależniony od jego dostępności.


Powrót do strony głównej


Obsługujemy płatności
Obsługujemy płatności
Copyright © 2009-2017 NoweCzesci.pl